เกาะสีชัง เป็นเกาะขนาดเล็กที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากเคยมี ร.4 ร.5 ร.6 ทั้งสามพระองค์เสด็จมาประพาส และเกาะแห่งนี้ยังเป็นเกาะเดียวในประเทศไทยที่มีพระราชวังตังอยู่บนเกาะ โดยเกาะนี้มีพื้นที่บนเกาะถึง 17.3 ตารางกิโลเมตรเลยทีเดียว ซึ่งมีที่เที่ยวประมาณนี้

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

  1. พระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์
พระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 5)ได้ทรงเสด็จมาวางศิลาฤกษ์พระที่นั่งในพระจุฑาธุชราชฐานในวันที่ 10 เดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2435 พร้อมกับให้ชื่อพระที่นั่งนี้ว่า พระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์ โดยพระที่นั่งองค์ใหญ่นี้ใช้เป็นที่ประทับของรัชกาลที่ 5 จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่ฝรั่งเศสนำเรือรบเข้ามาในไทยและมีทหารขึ้นมาบนเกาะแห่งนี้ ทำให้ไม่เป็นปลอดภัยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงเสด็จกลับกรุงเทพฯในตอนนั้นเลย

2. เรือนอภิรมย์

เรือนอภิรมย์

เรือนอภิรมย์นั้นเป็นเรือนที่รัชกาลที่ 5  ได้ทรงบริจาคทรัพย์สินส่วนพระองค์สร้าง เพื่อใช้เป็นอาไศรยสถาน สำหรับผู้ป่วยที่เดินทางมารักษาตัวที่เกาะสีชัง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อปี 2431 และในปีต่อมาได้พระราชทานเรือนแห่งนี้ว่า เรือนอภิรมย์ ตามพระนามพระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์  เรือนอภิรมย์ เป็นตึกชั้นเดียว อยู่ต่อจากเรือนผ่องศรี โดยมีลานกว้างเชื่อมระหว่างอาคารทั้ง 2 หลัง โดยด้านหน้านั้นหันเข้าหาทะเล ซึ่งในปัจจุบันนั้นเรือนอภิรมย์ได้จัดเป็นสถานที่ที่มีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างในสมัยพระจุลจอมเจ้าเกล้าอยู่หัว

3. ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่

ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่

ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ตั้งอยู่บนเขาห่างจากท่าเรือไม่ไกลนักเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนบนเกาะให้ความนับถืออย่างมาก โดยศาลแห่งนี้มีลักษณะคล้ายถ้ำที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมระหว่างจีนกับไทย โดยบริเวณศาลสามารถมองเห็นท่าเรือได้อย่างชัดเจน ความเป็นมาของเจ้าพ่อเขาใหญ่ มีพ่อค้าาชาวจีนได้พากันสำรวจพื้นที่และพบถ้ำแห่งนี้ซึ่งภาพที่ปรากฏบนหินเป็นรูปของเจ้าพ่อเขาใหญ่ จึงได้ก่อสร้างเป็นศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ โดยศาลแห่งนี้สร้างตั้งแต่พุทธศักราช 2435 และบริเวณศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่แล้ว ยังมีศาลที่ศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ ศาลเจ้าแม่กวนอิม ศาลเจ้าโป๊ยเซียน ศาลเจ้าพ่อขุมทรัพย์ เป็นต้น

4. รอยพระพุทธบาท

รอยพระพุทธบาท

รอยพระพุทธบาทนี้ เมื่อปีพ.ศ. 2435 พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ ทรงอัญเชิญศิลารอยพระพุทธบาทโบราณมาจากพุทธคะยา ประเทศอินเดีย สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชในปีพุทธศักราช. 500 ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งพระพุทธศาสนา เป็นที่เฉลิมพระราชศรัทธารัชกาลที่ 5 ทรงอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนไหล่เขาพระจุลจอมเกล้า เพื่อให้ชาวพุทธบนเกาะได้กราบไหว้                

เกาะสีชัง ยังมีที่เที่ยวทางประวัติศาสตร์อีกมากมายรอให้ท่านไปศึกษาและที่เที่ยวที่สวยงามอีกมากมายเช่นกัน เกาะแห่งนี้จึงเหมาะแก่การพักผ่อนและยังมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอีกด้วย

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

สุราษฎร์ธานี

Credit by บาคาร่าฟรีเครดิต 2021