อุทยานแห่งชาติแม่โถ จ.เชียงใหม่ เนื่องจากว่าพิ้นที่บ้านแม่โถ มีชาวดอยเผ่าม้งและก็กะเหรี่ยงอาศัยอยู่ใน รอบๆพื้นที่ยึด อาชีพปลูกฝิ่นแล้วก็ทำไร่เลื่อนลอยขาดความเข้าใจแล้วก็ความสนใจต่อสภาพแวดล้อม จะต้องต่อสู้กับความยากแค้นยากจนข้นแค้น บ่อยมาจนกระทั่งปี พุทธศักราช 2539 ศูนย์ปรับปรุงแผนการหลวงแม่โถได้ตั้งตามแนวนโยบายสนับสนุนอาชีพเกษตรกรแผนใหม่เพื่อตอบแทนการปลูกฝิ่นรวมทั้งการลดใช้สารเคมีกะหล่ำปลี ลักษณะพื้นที่ตั้งศูนย์ปรับปรุงโครงงานหลวงแม่โถเป็นเทือกเขาซับซ้อน ทอดยาวตามแนวเหนือใต้ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 800-1200 เมตร คลอบคลุม 2 อำเภอหมายถึงอำเภอฮอดและก็อำเภอแม่แจ่ม

ลักษณะภูมิอากาศโดยปกติมี 3 ฤดูเป็นหน้าฝน ระหว่างพฤษภาคม-ก.ย. อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 25 องศาเซลเซียส รวมทั้งต่ำสุด 10 องศาเซลเซียส หน้าหนาว ระหว่างต.ค.-เดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 20 องศาเซลเซียส แล้วก็ต่ำสุด 4 องศาเซลเซียส หน้าร้อนระหว่างมี.ค.-ม.ย. อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 30 องศาเซลเซียส รวมทั้งต่ำสุด 12 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี สูงสุดราว 27 องศาเซลเซียส และก็ต่ำสุดราว 8 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปี 1,030 มม./ปี

อุทยานแห่งชาติแม่โถ จ.เชียงใหม่

กิจกรรม

 • ชมพรรณไม้
 • กางเต็นท์พักแรมแคมปิ้งได้
 • นอนชมดาว
 • ขึ้นไปชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและตก
 • ถ่ายรูปกับวิวธรรมชาติ
 • แวะที่ท่องเที่ยว คาเฟ่ ตามเส้นทาง
 • นอนท้าลมหนาว
 • นั่งชมความสวยงามของธรรมชาติ
 • เที่ยวน้ำตก
 • เที่ยวถ้ำ

ที่เที่ยวใกล้เคียง

 • ถ้ำหลวงแม่ตูม
 • น้ำตกแม่แอบ
 • จุดชมทิวทัศน์แม่โถ

การเดินทาง

การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพมหานคร ใช้ทางผ่านถนน  AH2 เพื่อเดินทางไป  อุทยานแห่งชาติแม่โถ (เตรียมการ) ตู้ ปณ.10 ปณจ.ฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240  ใช้ระยะทางประมาณ  732  กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ  9  ชั่วโมง 55 นาที

รายละเอียดสถานที่พักและนำเที่ยว

 • อัตราค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ
 • ชาวไทย : ผู้ใหญ่ – บาท เด็ก – บาท
 • ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่ – บาท เด็ก – บาท
 • ค่าธรรมเนียมรถยนต์  – บาท ต่อคัน
 • ค่ากางเต็นท์หลังละ –  บาท
 • หมายเหตุ เมื่อชำระค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติแล้วกรุณาพกบัตรค่าบริการติดตัว ขณะท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเพื่อการตรวจสอบ
 • ร้านค้าสวัสดิการ
 • ไม่มีร้านค้าร้านอาหาร นักท่องเที่ยวต้องเตรียมไป
อุทยานแห่งชาติแม่โถ จ.เชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติแม่โถ จ.เชียงใหม่  รายละเอียดเพิ่มเติม

 • เปิดให้เข้าชม: ตลอดทั้งปี
 • เวลาเปิด:  ทุกวัน 08:00-17:00 น.
 • สถานที่ตั้ง:   อุทยานแห่งชาติแม่โถ (เตรียมการ) ตู้ ปณ.10 ปณจ.ฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
 • สัญญาณโทรศัพท์ที่มีสัญญาณ :  AIS, TRUE
 • พิกัด: https://goo.gl/maps/23yrtuscBQHkMtgq7
 • โทร :  0 5381 8348
 • โทรสาร
 • เว็บไซต์ http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=9108
 • Facebook: –
 • E-mail :   maetho41@gmail.com

อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ จ.เชียงใหม่

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o