อุทยานแห่งชาติขุนสถาน   จ.น่าน มีพื้นที่กว้าง เป็นหลักที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ ในท้องที่ อำเภอนาน้อย แล้วก็อำเภอทุ่งนาหมื่น จังหวัดน่าน โดยปกคลุมด้วยป่าดงจำพวกต่างๆเป็น ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าสนเขา ป่าดิบเขา ป่าดงดิบแล้ง สัตว์ที่พบเจอตัวอย่างเช่นสัตว์ประเภทสัตว์เลือดอุ่น สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบก ครึ่งน้ำ นก ปลา แมลงประเภทต่างๆ

เป็นเทือกเขาซับซ้อนมีความสูงชัน นอนจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ มีแนวสันเขาของภูเขาแปรเมืองเป็นแถวแบ่งเขตระหว่างจังหวัดแพร่แล้วก็จังหวัดน่าน มีลำน้ำและก็ลำห้วยไหลลงสู่แม่น้ำหลายสาย อาทิเช่น น้ำสา น้ำถลา น้ำแหง น้ำแม่สาคร ฯลฯ ภูเขาที่สำคัญ อาทิเช่น ภูเขากู่สถาน มีความสูง 1,630 เมตร ภูเขาแปรเมือง มีความสูง 1,395 เมตร ภูเขาขุนห้วยฮึก มีความสูง 1,233 เมตร ภูเขาแม่จอก มีความสูง 1,424 เมตร รวมทั้งภูเขาที่สูงที่สุดเป็น ภูเขาติดอยู่ สูง 1,728 เมตรจากระดับน้ำทะเล

แบ่งได้เป็น 3 ฤดูหมายถึงหน้าร้อน เริ่มตั้งแต่มี.ค.ถึงพ.ค. หน้าฝน เริ่มมิ.ย.ถึงต.ค. แล้วก็หน้าหนาว เริ่มตั้งแต่พ.ย.ถึงกุมภาพันธ์ จากข้อมูลลักษณะอากาศตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2535 – 2540 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทุกปี วัดได้ 1,194 มม.ต่อปี อุณหภูมิสูงสุดพ.ค. 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดม.ค. 5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยทุกปี 27 องศาเซลเซียส

อุทยานแห่งชาติขุนสถาน  จ.น่าน

กิจกรรม

 • ทางเดินศึกษาธรรมชาติ 
 • เที่ยวน้ำตก
 • ชมพรรณไม้
 • กางเต็นท์พักแรมแคมปิ้งได้
 • นอนชมดาว
 • ขึ้นไปชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและตก
 • ถ่ายรูปกับวิวธรรมชาติ
 • แวะที่ท่องเที่ยว คาเฟ่ ตามเส้นทาง
 • นอนท้าลมหนาว
 • นั่งชมความสวยงามของธรรมชาติ
 • ชมทะเลหมอก
 • ชมดอกชมภูพูคา

ที่เที่ยวใกล้เคียง

 • ดอยแม่จอก
 • ยอดดอยภูคา
 • ดอยกู่สถาน (ดอยธง)
 • น้ำตกขุนลี
 • น้ำตกตาดลี
 • น้ำตกน้ำลีหลวง

การเดินทาง

การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพมหานคร ใช้ทางผ่าน via Route 11 เพื่อเดินทางไป ยัง อุทยานแห่งชาติขุนสถาน ตู้ ปณ.5 อ.นาน้อย จ.น่าน 55150 ใช้ระยะทางประมาณ 635  กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ  8  ชั่วโมง 10 นาที

รายละเอียดสถานที่พักและนำเที่ยว

 • อัตราค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ
 • ชาวไทย : ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท
 • ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท
 • ค่าธรรมเนียมรถยนต์ 30 ต่อคัน
 • ค่ากางเต็นท์หลังละ  30 ต่อหลัง
 • หมายเหตุ เมื่อชำระค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติแล้วกรุณาพกบัตรค่าบริการติดตัว ขณะ
 • ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเพื่อการตรวจสอบ
 • ร้านค้าสวัสดิการ
 • ไม่มีร้านค้าร้านอาหาร นักท่องเที่ยวควรจัดเตรียมไป
อุทยานแห่งชาติขุนสถาน  จ.น่าน

อุทยานแห่งชาติขุนสถานจ.น่าน รายละเอียดเพิ่มเติม

 • เปิดให้เข้าชม: ตลอดทั้งปี
 • เวลาเปิด:  ทุกวัน 08:00-17:00 น.
 • สถานที่ตั้ง:อุทยานแห่งชาติขุนสถาน ตู้ ปณ.5 อ.นาน้อย จ.น่าน 55150
 • สัญญาณโทรศัพท์ที่มีสัญญาณ : AIS, TRUE, DTAC, MY by CAT
 • พิกัด: https://goo.gl/maps/wArZhefPaTQwTymp8
 • โทร: 0 5473 1585, 087 173 9549
 • โทรสาร : –
 • เว็บไซต์:  http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=9123
 • Facebook: https://www.facebook.com/อุทยานแห่งชาติขุนสถาน-จังหวัดน่าน-2007462369541059/
 • E-mail : ksnp_13phrae@hotmail.com

อุทยานแห่งชาติขุนน่าน จ.น่าน

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o