จังหวัด อยุธยา นั้น แต่ก่อนนั้นเคยเป็นราชธานีถึง 417 ปี ก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงมาเป็น กรุงเทพมหานครฯ ทำให้เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์มากมาย และมีวัดเป็นจำนวนมาก เราจะมากล่าวถึงวัดที่อยู่ในจังหวัดนี้กัน สายบุญนั้นไม่ควรพลาด เรามาเริ่มกันเลย

  1. วัดใหญ่ชัยมงคล
วัดใหญ่ชัยมงคล

วัดใหญ่ชัยมงคล เดิมชื่อ วัดป่าแก้วหรือวัดเจ้าไท  ถือเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน เพราะสร้างขึ้นตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1หรือสมเด็จพระเจ้าอู่ทองนั่นเอง  จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก  แพราะมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและมีเจดีย์ที่สูงที่สุดในจังหวัดอีกด้วย ด้วยสูงถึง 60 เมตรเลยทีเดียวและเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธชัยมงคล อีกด้วย

2. วัดพนัญเชิงวรวิหาร

วัดพนัญเชิงวรวิหาร

วัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นวัดที่ก่อสร้างก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา พงศาวดารเหนือบอกว่า พระเจ้าสายน้ำผึ้งเป็นผู้สร้าง โดยพระราชทานนามว่า วัดเจ้าพระนางเชิง  ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโต ที่ชาวไทยให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก โดยพระพุทธรูปทองคำในอุโบสถนั้นมีอยู่ 3 องค์ คือ พระพุทธรูปทองเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยทำจากทองคำสัมฤทธิ์ โดยความกว้างของหน้าตัก 3 เมตร และสูงถึง 4 เมตรเลยทีเดียว ในส่วนขององค์ที่อยู่ตรงกลางเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นในสมัยกรุงศรีความกว้างของหน้าตัก 4 เมตรสูง 5 เมตร ในส่วนของพระพุทธรูปนาคนั้นอยู่ในสมัยสุโขทัยนั้นจะมีสีออกแดงๆความกว้างของหน้าตัก 3 เมตรสูง 5 เมตร นี่คือจุดเด่นของวัดนี้

3. วิหารพระมงคลบพิตร

วิหารพระมงคลบพิตร

พระมงคลบพิตรเป็นพระพุทธรูปบุสัมฤทธิ์ปางมารวิชัย โดยมีหน้าตักกว้างถึง 9 ศอก และสูง 12 ศอก  ถือเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่เลยทีเดียวถ้านับในประเทศไทย โดยวิหารพระมงคลบพิตร เป็นวิหารทรงไทยในสมัยโบราณ  ในปัจจุบันมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไปท่องเที่ยวดูความสวยงามในที่แห่งนี้เป็นจำนวนมาก

4. วัดพระศรีสรรเพชญ์

วัดพระศรีสรรเพชญ์

วัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นอดีตวัดหลวงประจำราชวัง โดยวัดนี้จุดที่น่าสนใจคือ ทำทรงเจดีย์เป็นทรงลังกาสามองค์ ที่ตั้งเรียงแถวอย่างโดดเด่น และรอบเจดีย์นั้นยังโดนล้อมด้วยพระอุโบสถ พระวิหาร อีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันนี้วัดนี้เสียค่าเข้าชม โดยคนไทยเสีย 10 บาท ชาวต่างชาติเสีย 50 บาท แต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวเข้าไปไม่ขาดสายเพราะเป็นวัดที่สวยงามมากและยังมีประวัติศาสตร์ยาวนานวัดหนึ่งเลยทีเดียว

โดยวัดใน อยุธยา นั้น ยังมีมากมายอีกหลายวัดที่มีประติยาวนาน จึงเป็นที่นิยมในการไหว้พระ 9 วัดของคนไทย

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

วัดแสนสุขสุขวิสุทธิวราม

Credit by บาคาร่าฟรีเครดิต 2021