รถไฟรางน้ำท่วม รถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือถูกระงับให้บริการ 12 ขบวน หลังรถไฟระหว่างสถานีบำเหน็จณรงค์และสถานีจตุรัสในชัยภูมิและสถานีกุดจิกและโคกกรวดในจังหวัดนครราชสีมาถูกน้ำท่วม

นายนิรุตม์ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การระงับดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม

รถไฟไป-กลับสายตะวันออกเฉียงเหนือที่ถูกระงับคือ

-รถไฟด่วนหมายเลข 135/136 (กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ);

-รถไฟด่วนหมายเลข 139/140 (กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ);

-รถไฟด่วนหมายเลข 71/72 (กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ);

-รถไฟด่วนหมายเลข 75/76 (กรุงเทพฯ-หนองคาย-กรุงเทพฯ);

-รถไฟทางด่วนพิเศษ เลขที่ 23/24 (กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ) และ

-รถไฟท้องถิ่นหมายเลข 433/434 (แยกแก่งคอย-แยกบัวใหญ่-แยกแก่งคอย)

รถไฟรางน้ำท่วม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เจ้าหน้าที่การรถไฟรายงานว่าเส้นแบ่งระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 296/7 และ 297/1 (สถานีบำเหน็จณรงค์และสถานีจตุรัส) ได้รับความเสียหายปานกลาง โดยน้ำท่วมบนรางรถไฟยังคงเพิ่มขึ้นและคาดว่าจะแพร่กระจาย ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของ รฟท. โพสต์บนหน้า Facebook เมื่อวันจันทร์

รางรถไฟระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 244/1 และ 245/1(สถานีกุดจิกและโคกกรวด) ได้รับความเสียหายอย่างหนัก ฐานหินกรวดถูกกระแสน้ำพัดถล่มจนน้ำท่วมขัง 

รฟท. ได้ประกาศให้สำนักงานโยธาธิการเฝ้าระวังน้ำท่วมขังตลอด 24 ชม.

ผู้โดยสารที่จองล่วงหน้าสามารถติดต่อขอคืนเงินที่สถานีรถไฟใดก็ได้ หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ รฟท. ผ่านสายด่วน 1690 รฟท. กล่าว 

เมื่อวันจันทร์ วีระชัย สานราม นายสถานีกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ทางระหว่างสถานีกุดจิกและสถานีโคกกรวด ประมาณ 800 เมตร ถูกน้ำท่วมขังอย่างหนักเมื่อเวลาประมาณ 7.20 น. ในวันจันทร์  

รถไฟไม่สามารถผ่านส่วนนี้ และเขาได้แนะนำให้ รฟท. ระงับบริการสายตะวันออกเฉียงเหนือ เขากล่าว

รถโดยสารปรับอากาศ 6 คัน ได้จัดเตรียมไว้ให้สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางจากอุบลราชธานีและหนองคาย เพื่อเดินทางต่อไปยังกรุงเทพฯ ในวันจันทร์นี้ หลังจากที่รถไฟหยุดที่สถานีกุดจิก เขากล่าว

พระพุทธไสยาสน์ ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยถูกน้ำท่วม

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o  o o o