พระราหูเหยียบโควิด ข้างหลังปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรควัววิด-19 ที่มีผลกระทบไปทั้งโลกไม่ว่าจะเป็นคนเชื้อชาติไหน เชื้อชาติใด ไม่เว้นแม้กระทั้งวัดที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องด้วยญาติโยมไม่ออกไปทำบุญสุนทานหรือท่องเที่ยวบูชาพระแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนก็ตาม แต่ว่าที่วัดโล่ห์สุทธาวาส ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดจังหวัดอ่างทอง ซึ่งนอกเหนือจากการที่จะเป็นที่ติดตั้งขององค์หวงบิดาโต ปางดูฤกษ์ดูยามสามตาที่เป็น 1 เดียวในโลกแล้ว ตรงนี้ยังมี พระราหูเหยียบวัววิด-19 ที่เป็นรูปปั้นเลียนแบบตั้งเด่นอยู่ข้างหน้าอุโบสถสองชั้นอีกด้วย

พระราหูเหยียบวัววิด-19 มีความสูงโดยประมาณ 2 เมตร ตั้งอยู่บนฐานอย่างงดงาม เป็นรูปปั้นพระราหูกำลังอมดวงจันทร์ แม้กระนั้นที่แปลกกว่าพระราหูที่อื่นๆก็คือที่เท้าทั้งสองข้างเหยียบรูปปั้นเลียนแบบจองเชื้อไวรัสวัวโรน่า 2019 เอาไว้ ซึ่งตามตำนานพระราหูเป็นอสุรีรวมทั้งเทพดานพเคราะห์องค์หนึ่งตามคติของศาสนาฮินดูรวมทั้งพุทธ มีคติความเชื่อถือว่าช่วยคุ้มภัยต่างๆเมื่อยามดวงชะตาตก ช่วยประคองให้โชคชะตาดียิ่งขึ้นเหมือนเดิม การผลิตพระราหูเหยียบวัววิด-19 ก็เป็นกุศโลบายสำหรับในการให้กำลังใจกับคนที่มากมายราบไหว้สำหรับการต่อสู้กับโรควัววิด-19

พระราหูเหยียบโควิด

พระราหูเหยียบโควิด

นายสิทธิพร สิทธิดงษ์พานิช ไวยาวัจแขนวัดโล่สุทธาวาส กล่าวมาว่า ข้างหลังกำเนิดวิกฤติวัววิด-19 ตั้งแจ่เมื่อปีให้หลังทางวัดของพวกเราได้พพากเพียรออกช่วยเหลือญาติโยมด้วยการนำของกิน น้ำไปมอบให้กับประชาชนรวมทั้งข้าราชการด่านหน้าอยู่ตลิอดเวลาเพื่อเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันละกันในยามที่ทุกข์ยากลำบาก หากแม้ทางวัดก็ตรากตรำเช่นกันเนื่องจากเวลานี้ก็ไม่มีญาติโยมมาทำบุญสุนทานที่วัด ในส่วนของพระราหูเหยียบวัววิด นั้นเป็นการสร้างเพื่อบันทึกไว้ให้คนรุ่นต่อไปคนรุ่นใหม่ได้รู้ว่าในปี 2563-2564 ประเทศของพวกเราพบเจอปัญหาโรควัววิด-19 ระบาดอย่างมาก ซึ่งจำเป็นต้องสู้กับโรคระบาดทุกวิธีทาง เป็นการให้กำลังใจและก็เตือนชาวพุทธว่าอย่าประมาทสำหรับการต่อสู่กับโรคระบาดนี้

สำหรับวัดโล่ห์สุทธาวาส ตั้งอยู่กลางเมืองจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวตลาดอ่าสงทองคำแล้วก็จังหวัดใกล้เคียง ผลิตขึ้นเป็นวัดตั้งแต่แมื่อโดยประมาณ พุทธศักราช 2410 โดยมีนางโล่เป็นผู้ผลิต ราษฎรนิยมเรียก วัดคุณยายโล่ห์ ได้รับพระราชทานวิสุงค้างมสีมาโดยประมาณ พุทธศักราช 2427 การบูรณะปรับปรุงวัดได้เริ่มมาตั้งแต่ยุคที่พระครูวิบูลวิหารธุระ เป็นเจ้าอาวาส เป็นต้นมา ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้การปกครองของ พระครูปลัดเพชรตาแมว กนฺตธมฺโม เจ้าอาวาสรูปเดี๋ยวนี้ ผู้มีวิสัยทัศน์กว้าง โดยได้มองเห็นจุดสำคัญในการพัฒนาวัด พร้อมๆกับชุมชนและก็ปรับปรุงบุคคลควบคู่กัน ดังจะมองเห็นได้จากแผนการต่างๆที่ดินวัดได้จัดการ กระทั่งประสบผลสำเร็จไปแล้วหลายแผนการ อย่างเช่น การเปิดเผยแผ่ศาสนาพุทธสู่สถานศึกษาและก็หน่วยงานของรัฐต่างๆการมอบทุนเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนอนาถา ปีละกว่าร้อยทุน, การกระทำธรรมการเข้าฌานมอบเป็นพระราชบุญกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 เดือนธันวาคมของทุกปี, โครงงานตู้เก็บยาชุมชน บริการยาสมุนไพรรวมทั้งยาสามัญประจำบ้านฟรี ตลอด 1 วัน, แผนการเกื้อหนุนผู้ยากจนข้นแค้นที่เสียชีวิต บริจาคโลง รวมทั้งรับส่งคนตายจากโรงหมอไปยังวัดที่จะการเผาศพ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรก็ตาม, แผนการอนุเคราะห์ศพไม่มีเครือญาติ หรือที่พี่น้องไม่อาจจะจัดงานได้

อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก สัญลักษณ์แห่งความรัก และศรัทธาของชาวไต้หวัน

ขอบคุณข้อมูลการท่องเที่ยวดีๆจาก casinocafe88 ที่มีโปรสุดพิเศษ บาคาร่าฟรีเครดิต 2021

และ คาเฟ่หมา ที่คอยสนับสนุนข่าวดีๆ

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o