พระพุทธไสยาสน์ นครราชสีมา: พระนอนอายุ 1,300 ปีที่วัดธรรมจักรเสมาราม ภายในอุทยานประวัติศาสตร์เมืองเสมา อำเภอสูงเนิน ถูกน้ำท่วมบางส่วนเมื่อวัดถูกน้ำท่วมโดยน้ำที่ไหลบ่าจากภูเขาเมื่อวันอาทิตย์

พระพุทธรูปหินทรายสไตล์ทวารวดี ยาว 13.30 เมตร สูง 2.80 เมตร เชื่อกันว่ามีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 7 เป็นพระพุทธไสยาสน์ที่เก่าแก่และยาวที่สุดในประเทศไทย 

พระพุทธไสยาสน์ ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดการไหลบ่าจากเนินเขาใกล้เคียงที่ไหลเข้าสู่หมู่บ้านแพโนนหาย ตำบลเสมา ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัด 

น้ำท่วมขังพระพุทธไสยาสน์โบราณ น้ำขึ้นครึ่งองค์พระ 

บ้านในหมู่บ้านประมาณ 160 หลังถูกน้ำท่วมลึกถึงเมตร ชาวบ้าน ข้าวของ และสัตว์ต่าง ๆ ถูกย้ายขึ้นที่สูง 

เจ้าหน้าที่เขตกล่าวว่าจะใช้เวลาสองสามวันในการสูบน้ำออกจากพื้นวัด

ไทยเปิดให้ฉีดวัคซีนนักท่องเที่ยว สหรัฐ จีน เยอรมัน 1 พ.ย. นี้

ขอขอบคุณ

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o  o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o  o o